Aktualności

Dział Fizjoterapii

Dział fizjoterapii świadczy usługi dla pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00-15.00 gabinet fizykoterapii w godzinach 7.00 - 18.00. Zabiegi dla pacjentów z oddziałów rehabilitacyjnych prowadzone są również w sobotę. Dział fizjoterapii świadczy usługi również w domu pacjenta, rehabilitacja w warunkach domowych odbywa się na zlecenie lekarza, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wynikającymi z umowy z NFZ. Dział fizjoterapii świadczy również usługę - wizyta fizjoterapeutyczna - w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 12.00 - 15.00 ( na wizytę fizjoterapeutyczną należy się zarejestrować w rejestracji ogólnej szpitala powiatowego w Bartoszycach ). W dziale wykonujemy większość zabiegów z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, światłolecznictwa, okłady fango, kąpiel wirową kończyn górnych i dolnych oraz kąpiel czterokomorową.

 

Wykonywane zabiegi, badania, usługi: 
 • Kinezyterapia – ćw. indywidualne, ćw. zespołowe, ćw. z wykorzystaniem sprzętu ,ćw, w/g metod neurofizjologicznych;
 • Fizykoterapia i światłolecznictwo – elektroterapia ( prądy TENS, prądy Traberta, prądy Kotza, prądy interferencyjne, galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, terapia skojarzona prądy interferencyjne + ultradźwięki, prądy diadynamiczne DD ), laseroterapia punktowa, laseroterapia skaner , ultradźwięki miejscowe, ultrafonoforeza, impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości, impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości, naświetlanie promieniami widzialnymi, promieniowanie podczerwone ultrafioletowe, kąpiel wodna czterokomorowa;
 • Hydroterapia – kąpiel wirowa kończyn dolnych i górnych;
 • Balneoterapia – okłady fango;
 • Wizyta fizjoterapeutycczna ambulatoryjna i w warunkach domowych

 

Wyposażenie oddziału/jednostki: 
 • wyposażenie sal gimnastycznych w sprzęt do kinezyterapii;
 • aparatura do
  • laseroterapii,
  • elektroterapii, 
  • ultradźwięków,
  • promieniowania podczerwonego i ultrafioletowego,
  • wanny do kąpieli wirowych kończyn dolnych i górnych
  • kąpieli wodnej czterokomorowej; 
 • urządzenie do okładów fango;

 

Informacje dodatkowe: 

Dział Fizjoterapii czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach. od 7.30 – 15.00.

Gabinet fizykoterapii czynny poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00,

Punkt planowania zabiegu czynny od poniedziałku do piątku 12.00 - 13.45,

(bezpośrednio planujemy zabiegi jeśli skierowanie jest wypisane przez lekarza specjalizacji rehabilitacji oraz dzieci do 18-tego roku życia).

Rejestracja Główna Szpitala czynna od poniedziałku do piątku w godzniach 7.00 -14.00,

(rejestrujemy  na wizytę fizjoterapeutyczną wszystkie skierowania na fizjoterapię oprócz skierowań wystawionych przez lekarza specjalicacji rehabilitacji).

 

 

Osiągnięcia: 
 • Metoda NDT Bobath dla dorosłych – mgr Katarzyna Kalinowska, mgr Anna Woś
 • Metoda McKenzie - mgr Jadwiga Choruży
 • Kinesiology Taping, plastrowanie dynamiczne - mgr Agata Jakubiec
 • terapia mięśniowo - powieziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu - mgr Jadwiga Choruży, mgr Katarzyma Kalinowska, starszy technik Hanna Galińska, starszy technik Anna Słodkowska
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii - mgr Jadwiga Choruży, mgr Katarzyna Kalinowska, mgr Alicja Kozłowska, mgr Agata Jakubiec, mgr Anna Woś, mgr Monika Karusewicz, starszy technik Małgorzata Monkiewicz, starszy technik Hanna Galińska, starszy technik Anna Słodkowska, licencjat Urszula Jurgielewicz, licencjat Joanna Szymonajć

Mgr Jadwiga Choruży - posiada uprawnienia do:

 • terapii mięśniowo - powięziowej,
 • rozluźnienie ( Myofascial Release ),
 • techniki energizacji mięśni, dysbalans mieśniowy,
 • technika aktywnego rozluźnienia
 • terapia punktów spustowych

 

< >
<
>

Koordynator/ Kierownik

p.o. kierownika działu mgr Alicja Kozłowska

Lekarze/ kadra

magistrowie: rehabilitacji ruchowej , fizjoterapii

licencjaci fizjoterapii

technicy fizjoterapii

rejestratorka

Telefony: 

Rejestracja: (89) 675 23 76

Fizjoterapeuci:(89) 675 23 74

Partnerzy