Aktualności

Pełnomocnicy Dyrektora

Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

mgr Jolanta Bejnar
T: (89) 675 23 08
j.bejnar@szpital-bartoszyce.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Koordynacji Procesu Akredytacji
mgr Stanisława Dunajewska
T: (89) 675 23 08
s.dunajewska@szpital-bartoszyce.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych i OC
 Wojciech Szewczyk

T: (89) 675 23 43

Partnerzy