Aktualności

Odwiedziny pacjentów

Szpital Powiatowy w Bartoszycach informuje, że odwiedziny pacjentów
w oddziałach szpitalnych ogranicza do niezbędnego minimum
z zachowaniem poniższych zasad:
 
1. Odwiedziny pacjenta mogą trwać maksymalnie 10 minut.
2. Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba.
3. Osoba odwiedzająca ma obowiązek zakryć usta i nos maską ochronną, zdezynfekować ręce preparatem znajdującym się w podajniku dostępnym przy wejściu do szpitala/na oddział.
4. Okrycie wierzchnie należy zostawić w szatni szpitalnej.

Partnerzy